test
Hier bent u: Facit > Zorg > VV&T > Verpleeghuizen & verzorgingshuizen > Training

Training

Facit biedt een rijk geschakeerd pakket aan trainingen en workshops. De meeste zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Onze trainingen en workshops kennen een hoog praktisch gehalte en sluiten aan bij de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. Dat betekent: veel oefenen, en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw organisatie. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Al onze trainingen worden zowel incompany als op basis van open inschrijving gegeven. Voor de trainingen in de VV&T zijn Yvonne Kok en Angela van Bergeijk graag uw aanspreekpunt. Zij zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl resp angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 -212 202.

Train de trainer

Interne audits blijven een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. Het is dan ook niet voor niets dat het uitvoeren van interne audits wordt genoemd in de uitvraag van IGZ dit najaar.

De training Interne Audit voor starters is bedoeld voor (toekomstige) auditoren en duurt vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. Theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De deelnemers maken kennis met verschillende handreikingen om een auditgesprek en praktijkbeoordeling/ observatie in te steken (denk aan procesgericht auditen, resultaatgericht auditen, waarderend auditen). In de praktijkoefeningen gaan de deelnemers aan de slag om zo het auditen (op verschillende manieren) zelf te ervaren. Zij krijgen daar feedback op en kunnen met concrete tips aan de slag in de organisatie.
Nadat de auditoren een audit in hun organisatie uitgevoerd hebben, is er een terugkombijeenkomst, om ervaringen met elkaar te delen en het geleerde te bestendigen.

Meer weten? Download hier de flyer. Meer informatie is ook te verkrijgen bij
Yvonne Kok
 of Angela van Bergeijk.

Lees hier de reacties van deelnemers aan onze audittrainingen.

Voor gevorderde auditteams maken we graag trainingen op maat om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van uw organisatie. Vaak wordt namelijk al heel lang proces- en structuurgericht geaudit. Een andere methodiek, zoals waarderend, resultaatgericht of risicogericht auditen, kan dan een nieuw elan geven aan de auditoren en de organisatie. Facit doet voorstellen voor de inhoud van een bijscholing en het programma wordt vervolgens afgestemd op de behoefte van de organisatie.

Voor organisaties die al langer interne audits uitvoeren is het mogelijk om een opfristraining te volgen. De kern van deze opfristraining is het opfrissen en aanvullen van de auditkennis en ervaring, door bijvoorbeeld verdieping van de gesprekstechnieken of het oefenen met een andere auditmethodiek.

Train de Trainer: de organisatie kan zelf auditoren opleiden
Misschien heeft u interesse om in het vervolg zelf nieuwe auditoren op te leiden. In dat geval kunnen wij u extra begeleiding bieden bij de audittraining om u voor te bereiden op het zelf geven van de training. Vooraf aan elke dag training vindt een voorbereidend gesprek plaats en vervolgens krijgt de auditcoördinator een rol tijdens de training (bijvoorbeeld het presenteren van de auditprocedure in de eigen organisatie en het begeleiden van een auditgesprek).