skip to Main Content
test

Trainingen Werken aan Kwaliteit

Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg.

Werken aan kwaliteit in zorg en welzijn vraagt om constant versterken van het lerend vermogen van de organisatie: blijvend leren en verbeteren’. Kwaliteit wordt zichtbaar in alle handelingen van álle medewerkers. Facit geeft trainingen en verzorgt praktische werksessies die zich richten op kwaliteitsbeleid en effectieve sturingsinstrumenten. Meer weten? Kijk hier! 

 

Back To Top