skip to Main Content
test

Aanlevering kernset prestatie-indicatoren ggz 2014

Het Kwaliteitsinstituut wil graag werken met gegevensmakelaars voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens. Na een periode van overleg tussen betrokken partijen is overeenstemming gevonden over de gegevensmakelaar voor zowel de cliëntervaringsindicatoren als de effectiviteitsindicatoren. Stichting Benchmark GGz zal hiervoor als gegevensmakelaar fungeren. Voor de veiligheidsindicatoren geldt dat de IGZ en het Zorginstituut nog in overleg zijn. Bij Facit informeert Jannie Barwegen u graag nader.

Back To Top