Skip to content

Audits, quick-scans, nulmetingen en visitaties

Of u zich als (startende) organisatie voorbereid op uw eerste audit ooit of al gepokt en gemazeld jarenlang werkt met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem: een ‘blik van buiten’ helpt bij het opstellen van overzicht. Hoe staat uw organisatie ervoor – afgezet tegen een norm of eisen van de IGJ? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Facit adviseurs en auditoren kennen de meest gangbare kwaliteitsnormen in de zorg van binnenuit. We kunnen een quick scan doen, om op hoofdlijnen inzicht te bieden in hoe uw organisatie ervoor staat afgezet tegen een norm, eigen KPI’s, of beide. Maar we komen ook voor een uitgebreide nulmeting of proefaudit, om de puntjes op de i te zetten in voorbereiding op certificering. Met enige regelmaat toetsen we bij organisaties de voortgang op aandachtspunten die de IGJ heeft aangekaart.

Met interne audits houdt u met eigen medewerkers vinger aan de pols bij de afspraken over kwaliteit en veiligheid. Worden de afspraken nog goed uitgevoerd? Komt de bedoeling van een afspraak voldoende tot haar recht? Zijn medewerkers goed op de hoogte? Maar ook: wat loopt er juist heel goed, en waar komt dat door? Binnen een organisatie is er niet altijd tijd of gelegenheid om de interne audits zelf uit te voeren. In dat geval kunnen auditoren van Facit inspringen. Zij hebben ervaring met verschillende normen en organisatie-typen, zijn snel ingewerkt, en leveren praktische aanbevelingen voor zowel verbeteren als borgen. We maken in overleg met uw organisatie een programma op maat en verwerken de uitkomsten zo, dat u er meteen mee aan de slag kunt. En natuurlijk kan een medewerker van uw organisatie meelopen met de Facit-auditor, en zo zelf ‘al lerend door het te doen’ het auditen onder de knie krijgen.

Angela van Bergeijk is graag uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via angela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top