Skip to content

Onze auditoren

Voor interne verantwoording, profilering en verbetering van de zorg is er steeds meer vraag naar objectieve beoordeling van de geleverde zorg. Centrale vraag hierbij is: “Is dat wat we doen wel het goede: hoe weten en meten we dat en wat kunnen we vervolgens met de resultaten?”.

Bij voorkeur koppelen we ervaringsmetingen aan kwaliteitsindicatoren, om zo het verband tussen bijvoorbeeld cliënt tevredenheid en de mate van eigen regie of kwaliteit van leven te kunnen aangeven, of het verband tussen medewerkerstevredenheid en de invoering van zelfsturende teams.

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans, nulmetingen, interne en externe audits, (risico-)analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties en onderzoeken. ISO, HKZ of PREZO: ieder van ons heeft een eigen specialiteit.

Angela van Bergeijk

PREZO & HKZ

Gineke Feenstra

PREZO & HKZ

Dorine Duwel

PREZO

Maja Bakker

HKZ  & ISO

Marja Heida

AVG, Gegevensbescherming

Maaike Kwantes

HKZ, ISO, Wet zorg en dwang

Birgit Schoenmakers

HKZ , ISO & AVG

Marijke de Rooij

ISO, HKZ & PREZO

Leuk interview! Lees hier het interview met Maaike over de audits die zij doet bij de Thomashuizen.

Back To Top