skip to Main Content

Onze auditoren

Voor interne verantwoording, profilering en verbetering van de zorg is er steeds meer vraag naar objectieve beoordeling van de geleverde zorg. Centrale vraag hierbij is: “Is dat wat we doen wel het goede: hoe weten en meten we dat en wat kunnen we vervolgens met de resultaten?”.

Bij voorkeur koppelen we ervaringsmetingen aan kwaliteitsindicatoren, om zo het verband tussen bijvoorbeeld cliënt tevredenheid en de mate van eigen regie of kwaliteit van leven te kunnen aangeven, of het verband tussen medewerkerstevredenheid en de invoering van zelfsturende teams.

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans, nulmetingen, interne en externe audits, (risico-)analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties en onderzoeken. ISO, HKZ of PREZO: ieder van ons heeft een eigen specialiteit.

Angela van Bergeijk

PREZO & HKZ

Gineke Feenstra

PREZO & HKZ

Facit Dorine Duwel

PREZO

HKZ ISO

HKZ  & ISO

facit-03042008-cz-042

HKZ

Maaike Kwantes

HKZ & ISO

ISO

HKZ & ISO

Facit Marijke de Rooij

ISO, HKZ & PREZO

Back To Top