skip to Main Content

Facit audit- en onderzoekscompagnie

Voor interne verantwoording, profilering en verbetering van de zorg is er steeds meer vraag naar objectieve beoordeling van de geleverde zorg. Centrale vraag hierbij is: “Is dat wat we doen wel het goede: hoe weten en meten we dat en wat kunnen we vervolgens met de resultaten?”

De Facit Audit en OnderzoeksCompagnie wordt gevormd door Facit-medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in Check & Act. Bij voorkeur koppelen we ervaringsmetingen aan kwaliteitsindicatoren, om zo het verband tussen bijvoorbeeld cliënt tevredenheid en de mate van eigen regie of kwaliteit van leven, te kunnen aangeven, of het verband tussen medewerkerstevredenheid en de invoering van zelfsturende teams.

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans, nulmetingen, interne en externe audits, (risico-)analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties en onderzoeken. ISO, HKZ of PREZO: ieder van ons heeft een eigen specialiteit.

PREZO & HKZ

HKZ & PREZO

PREZO

HKZ ISO

HKZ  & ISO

HKZ

Merel Haaring

HKZ & ISO

ISO

ISO & HKZ

Back To Top