Skip to content

WOZO programma in de ouderenzorg

WOZO is een nieuw programma in de ouderenzorg: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen.  Het doel hiervan is om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg: Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan.

Het WOZO programma kent 5 actielijnen: Samen vitaal ouder worden, Sterke basiszorg voor ouderen, Passende WLZ zorg, Wonen en zorg voor ouderen, Arbeidsmarkt en Innovatie.

Mogelijkheden ondersteuning Facit

Facit kan uw organisatie helpen om de actielijnen concreet in te vullen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het ondersteunen van zorgverleners in het veranderen van het zorgproces, door middel van leantrajecten en in het maken van moeilijke keuzes over welke zorg waarde toevoegt en het meest nodig is;
  • Re-ablement, het onafhankelijk maken van ouderen van de ondersteuning en zorg, binnen uw organisatie helpen vormgeven;
  • Projectbegeleiding voor digitale ondersteuning op afstand, domotica implementatie trajecten;
  • Het begeleiden van multidisciplinaire gemeentelijke- of wijkteams (bestaande uit o.a. wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, politie, zorgverzekeraar, gemeente). Met als doel het organiseren van netwerken voor oudere bewoners of het ondersteunen van maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid bij kwetsbare ouderen in de gemeente of wijk.
  • Ondersteunen van implementatie van de handreiking kwetsbare ouderen thuis.

Meer weten?

Vera Verweij en Marijke de Rooij vertellen je er graag meer over. Zij zijn bereikbaar via vera.verweij@facit.nl / 06 420 68 494 en marijke.derooij@facit.nl / 06 158 28 080 of via het algemene nummer van Facit 0251 212 202.

Back To Top