skip to Main Content

Nieuwe versie van HKZ Kleine Organisaties

De  nieuwe versie van HKZ 143 (Kleine Organisaties) is bijna afgerond en wordt in januari verwacht. De eerste conceptversie is in juni 2020 gepubliceerd ten behoeve van de openbare commentaarronde. Op 5 oktober is de meest recente versie vastgesteld door…

Lees meer

Facit feliciteert…

2 december 2020 - Facit feliciteert Revalide met HKZ Medisch Specialistische Revalidatiezorg. 'Als ik terug kijk was het ‘steentje’ – jullie bijdrage – erg effectief. De cursus interne auditen van Angela én de kritische blik van Maja op onze processen,…

Lees meer

Facit Traint!

Dat deden we natuurlijk altijd al, maar de huidige tijd en maatregelen hebben ons ertoe gebracht om het trainingsaanbod aan te passen op online toepassing. En dat gaat goed! Met soms wat creatieve aanpassingen (als het met de break out…

Lees meer

Audits ten tijde van Corona

Door de Corona uitbraak konden de geplande audits, nulmetingen en quickscans op locatie de afgelopen maanden niet doorgaan. Inmiddels voeren we, met inachtneming van de coronarichtlijnen, weer audits op locatie uit en natuurlijk continueren we ook onze audits op afstand…

Lees meer

Kortingsactie ZorgkaartNederland

Organisaties die op ZorgkaartNederland genoemd staan als verpleeg- en verzorgingshuis, particulier woonzorgcentrum, hospice of zorghotel kunnen met ingang van vandaag gebruik maken van een nieuwe kortingsactie van ZorgkaartNederland. Aanmelden  gaat als volgt: U mailt aan onderzoek@facit.nl of aan uw eigen…

Lees meer

Facit VIP Arrangement

Op maandagmiddag 29 juni hadden we onze klantendag bedacht; een dag waarop we met onze klanten zouden vieren dat we 20 jaar bestaan. Een dag waarop klanten elkaar en ons beter leren kennen; waar uitgewisseld wordt en inspiratie wordt opgedaan.…

Lees meer

PREM Wijkverpleging

Een cliëntenraadpleging met de PREM Wijkverpleging is in 2020 gedurende het hele jaar mogelijk. De uitvraag kan plaatsvinden middels schriftelijke vragenlijsten, online vragenlijsten, telefonische interviews of een combinatie van deze methoden. De uitkomsten kunnen door Facit worden doorgeleverd aan de…

Lees meer
Back To Top