Ga naar hoofdinhoud

De TOP2021 van ZorgkaartNederland komt er weer aan!

ZorgkaartNederland reikt begin december de ZorgkaartNederland Top uit voor de sectoren verpleeghuizen, wijkverpleging, ziekenhuizen, klinieken en (voor het eerst!) fysiotherapiepraktijken. Per sector verschilt de berekening. Voor de V&V, de wijkverpleging en de fysiotherapie geldt dat er tussen 1 januari 2021…

Lees meer

PRISMA training

Incidenten en calamiteiten komen niet uit de lucht vallen – daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Een goede analyse die leidt tot gericht verbeteren op de basisoorzaken, is voor iedere organisatie belangrijk om (verder) te ontwikkelen. Facit geeft al…

Lees meer

PREM Kindzorg beschikbaar

Het Kwaliteitskader wijkverpleging en de Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving gaan in op wat de samenleving mag verwachten als een kind is aangewezen op verpleegkundige zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet. De…

Lees meer

QQ community op LinkedIn

Wil Buntinx en Facit starten een QQ community op LinkedIn! Je kunt hier je eigen ervaringen met de QQ delen, ervaringen van andere QQ gebruikers lezen en je laten inspireren door hoe zij de QQ inrichten en/of met de resultaten…

Lees meer

Uitnodiging: Kom kennismaken met Tante Co!

We organiseren een online kennismaking op 31 mei om 12.30 uur!   Misschien heb je al ergens gehoord of gelezen over Tante Co?  Tante Co is een meetinstrument dat in een algemene ruimte staat en via een interactief scherm feedback ophaalt.…

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek WMO

Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) onderzoekt de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo2015 en de Jeugdwet.  De uitvraag van cliëntervaringen met de CEO WMO kan voor het meetjaar 2021 gecontinueerd worden. Het hóeft echter niet. Gemeenten mogen,…

Lees meer

Kortingsactie ZorgkaartNederland

Met ingang van verslagjaar 2021 is voor de landelijk aan te leveren cliëntervaringsgegevens helemaal overgestapt op de nieuwe ‘Totaalscore’. Organisaties die op ZorgkaartNederland genoemd staan als verpleeg- en verzorgingshuis, particulier woonzorgcentrum, hospice of zorghotel kunnen ook in 2021 nog gebruik…

Lees meer

HKZ Kleine organisatie is beschikbaar

De herziening van HKZ Kleine Organisaties is afgerond en de nieuwe versie van de norm is beschikbaar bij NEN.  De norm is van toepassing op organisaties binnen Zorg & Welzijn met maximaal 10 fte medewerkers en bestaat uit thema’s met…

Lees meer

Totaalscore ZorgkaartNederand & meting cliëntervaringen 2021

De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft besloten dat aanbieders van verpleeghuiszorg met ingang van 2021 de totaalscore op ZorgkaartNederland als uniforme methode moeten gaan gebruiken voor het meten van cliëntervaringen. Het verslagjaar 2020 gold nog  als een overgangsjaar waarin zowel de…

Lees meer
Back To Top