skip to Main Content

De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017

Bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VV&T) versie 2010 en versie 2015, waarin verwezen werd naar het oude Kwaliteitskader, bleken strijdig zijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017. Om weer aan te sluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017, heeft HKZ een wijzigingsblad op de norm ontwikkeld. Bij de betreffende normeisen staat een toelichting hoe organisaties deze zodanig kunnen hanteren dat wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader 2017. Dit normblad is te bestellen in de normshop van HKZ

Back To Top