Ga naar hoofdinhoud

Facit behaalt ISO 20252

‘Bij de loodgieter thuis lekken de kranen’ – dat gezegde is in ieder geval niet van toepassing op Facit. Al jaren heeft Facit steeds met goed gevolg de onderzoeken en controles doorstaan die horen bij het accreditaat als CQI meetbureau. Dit jaar is een certificatieonderzoek uitgevoerd op basis van het ISO 20252-schema. Begin september voerden onze onderzoekscoordinatoren, het onderzoeksscecretariaat en de medewerkers van dataverwerking verschillende auditgesprekken en werd onze werkwijze indringend onder de loep genomen. Voor de collega’s die ook als auditor actief zijn, een leerzame ervaring om ook eens aan de andere kant van de tafel plaats te nemen! Onze werkwijze en de kwaliteitsborging die we daarbij hanteren heeft de toets glansrijk doorstaan, zodat we aan het einde van de auditdag een positief advies in ontvangst mochten nemen. De scope van de audit was het onderzoeksgedeelte van ons werkveld: we mogen nu voor Het uitvoeren van kwantitatieve onderzoeksactiviteiten met name in de zorg vol trots het certificaat voeren.

ISO 20252:2012

De ISO 20252:2012 EN is een norm voor onderzoeksbureaus en bevat eisen ten aanzien van de organisatie (o.a. werving en opleiding, procedures, documentbeheer, privacy, uitbesteding, evalueren en verbeteren) en ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces (o.a. projectplanning, onderzoeksopzet, steekproeftrekking, dataverzameling, dataverwerking en rapportage). Deze norm is door het Zorginstituut Nederland aangewezen als één van de mogelijke vervangers van de CQI-accreditatie (die per juni 2015 niet meer wordt gehanteerd). De andere vervangende norm voor de CQI is de ISO9001 / CIIO Maatstaf.

Back To Top