skip to Main Content
test

Gemeenten

gemeentenMeer en beter maatwerk, sneller inspelen op lokale omstandigheden en concreter invulling geven aan de zorgbehoefte van burger – dat is het devies bij de stelselwijziging die vanaf januari 2015 veel meer Wmo-werk naar de Nederlandse gemeenten heeft gebracht. Hierbij zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor toezicht op de naleving en kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.  Met onze roots in de zorg, maar ook omdat we bij Facit sterk zijn in het leggen van verbindingen en het samenbrengen van activiteiten, kunnen we gemeenten goed adviseren over verbeteringen in de kwaliteit van hun dienstverlening.

Facit-adviseurs ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van hun Wmo-taken. We leveren inhoudelijke deskundigheid op gebied van kwaliteit: wanneer is een voorziening goed genoeg en hoe kan je dat toetsen? Hoe betrek je zorgorganisaties zelf bij het inrichten van een toezichtkader  dat de uitvoering niet onnodig belast, en de gemeenten toch van  voldoende informatie voorziet? Hoe zorg je ervoor dat het hele traject op elkaar wordt afgestemd – van aanbesteding tot en met uitvoering en toezicht?

Facit-onderzoekers maken zich sterk om te meten hoe burgers de kwaliteit van de voorzieningen en de dienstverlening vanuit hun gemeente ervaren, terwijl de Facit-auditoren vanuit hun onderzoeks- en auditervaring uitkomst bieden bij het opzetten en uitvoeren kwaliteitsonderzoek bij aanbieders

Meer weten? Neem dan contact op met Angela van Bergeijk,  via e-mail: angela.van.bergeijk@facit.nl of telefonisch via 06 – 15828083 of het centrale nummer van Facit: 0251 – 2122 02.

Back To Top