skip to Main Content
test

Audits WMO

Meer en beter maatwerk, sneller inspelen op lokale omstandigheden en concreter invulling geven aan de zorgbehoefte van burger – dat is het devies bij de stelselwijziging die vanaf januari 2015 veel meer Wmo-werk naar de Nederlandse gemeenten heeft gebracht. Hierbij zijn gemeente n ook verantwoordelijk geworden voor toezicht op de naleving en kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.

De medewerkers van Facit kunnen vanuit hun audit- en onderzoekservaring als onafhankelijke partij toezichtbezoeken afleggen bij WMO-aanbieders. In overleg wordt vastgesteld wat het doel van het bezoek is. Facit kan onderzoek doen naar aanleiding van specifieke signalen, of werkbezoeken afleggen waarin de werkwijze getoetst wordt aan de eisen die daaraan vanuit landelijke afspraken aan gesteld worden. Ook kan Facit kwaliteitsinformatie beoordelen die door aanbieders wordt aangeleverd.

Neem voor meer informatie contact op met Angela van Bergeijk, via angela.van.bergeijk@facit.nl 06 – 15828083 of via Facit 0251-212202

Back To Top