skip to Main Content
test

Toezicht WMO

Facit ondersteunt bij toezicht op kwaliteit uitvoering Wmo
Meer en beter maatwerk, sneller inspelen op lokale omstandigheden en concreter invulling geven aan de zorgbehoefte van burger – dat is het devies bij de stelselwijziging die vanaf januari 2015 veel meer Wmo-werk naar de Nederlandse gemeenten heeft gebracht. Hierbij zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor toezicht op de naleving en kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.

Waarom Facit?
Facit ondersteunt diverse gemeenten bij het uitvoeren van deze toezicht-taken. We leveren inhoudelijke deskundigheid op gebied van kwaliteit: wanneer is een voorziening goed genoeg en hoe kan je dat toetsen? Hoe betrek je zorgorganisaties zelf bij het inrichten van een toezichtkader dat de uitvoering niet onnodig belast, en de gemeenten toch van voldoende informatie voorziet? Hoe zorg je ervoor dat afspraken rond toezicht in het hele traject worden meegenomen – van aanbesteding tot en met uitvoering? Ook kunnen medewerkers van Facit vanuit hun onderzoeks- en auditervaring uitkomst bieden bij gericht kwaliteitsonderzoek bij aanbieders.

Neem voor meer informatie contact op met Angela van Bergeijk angela.van.bergeijk@facit.nl
06 – 15828083 of via Facit 0251-212202

Back To Top