skip to Main Content
test

Training

Facit biedt een rijk geschakeerd pakket aan trainingen en workshops. De meeste zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Onze trainingen en workshops kennen een hoog praktisch gehalte en sluiten aan bij de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. Dat betekent: veel oefenen, en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw gemeente. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, , een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’, zoals bij het uitvoeren van de toezichttaken Wmo.

Neem voor meer informatie contact op met Angela van Bergeijk op angela.van.bergeijk@facit.nl 06 – 15828083 of via Facit 0251-212202

Back To Top