skip to Main Content
test

HKZ-norm voor Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein beschikbaar

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Yvonne Kok informeert u graag nader over deze norm en de regels voor toetsing die gelden bij certificering tegen deze norm. Ze is bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202.

 

Back To Top