test
Hier bent u: Facit > Uncategorized > IGZ ontwikkelt nieuwe toezichtmethode ‘observeren’

IGZ ontwikkelt nieuwe toezichtmethode ‘observeren’

Bron: Nieuwsbericht van IGZ van 18 maart 2015

Op 4 maart heeft IGZ een invitational conference georganiseerd over het toezicht op de zorg voor mensen met dementie. De bijeenkomst was voor vertegenwoordigers van instellingen waarbij IGZ onlangs een proef deed met een nieuwe toezichtmethode; observeren van daadwerkelijk geleverde zorg aan mensen met dementie. Ook brancheorganisaties en koepels waren uitgenodigd. De proef had twee doelen. Ten eerste, onderzoeken in hoeverre observeren van daadwerkelijk geleverde zorg bruikbare bevindingen oplevert. Ten tweede, toetsen in hoeverre de acht kernelementen ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie’ terug te zien zijn in de zorg aan mensen met dementie in verpleeghuizen. Tijdens de bijeenkomst werden betrokken zorgaanbieders, brancheorganisaties en koepels alvast deelgenoot gemaakt van de eerste bevindingen. In mei 2015 brengt de inspectie het rapport uit.

Belangrijk in de zorg aan mensen met dementie is zorg geven die past bij de persoon die de mens met dementie: persoonsgerichte zorg. De inspectie zocht een methode waarmee zij zich een goed oordeel kan vormen over de mate waarin zorg toegespitst is op de mens die de zorg krijgt. Zo sluit ook het toezicht beter aan op het perspectief van de ‘cliënt’ in zorg. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart waren zowel de inspecteurs als de aanwezige zorgaanbieders positief over de methode observatie door inspecteurs. De inspectie zal deze methode daarom verder gaan ontwikkelen. Twee IGZ inspecteurs die de zorg voor mensen met dementie observeerden, delen mooie voorbeelden van persoonsgerichte zorg die zij zien in de praktijk. U kunt hen volgen op Twitter: C. Geertse@twitter en A.Backx@twitter

Bij Facit informeren Yvonne Kok en Angela van Bergeijk u graag nader.