test
Hier bent u: Facit > Kinderopvang & Onderwijs > Audits Check&Act

Audits Check&Act

stempel_rood_transparantFacitmedewerkers hebben zich gespecialiseerd hebben in Check & Act en beschikken over een ruime ervaring met het uitvoeren van nulmetingen, interne en externe audits, quickscan, (risico-) analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties, onderzoeken.

En deze ervaring zetten we graag in ten dienste van uw organisatie!
Meer weten? Yvonne Kok en Angela van Bergeijk informeren u graag nader! Ze zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nl, angela.vanbergeijk@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit:  0251 – 212 202.

Onze ervaring zetten we graag in, ook in uw organisatie:
• Nulmeting kwaliteitssysteem
• QuickScan kwaliteitssysteem
• Geen kwaliteitskeurmerk, wel een externe audit
• Facit Kwaliteits- en Veiligheid Inventarisatie en Evaluatie KVI&E
• Analyse van auditresultaten
• Methode Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI) gebaseerd op HFMEA en SAFER
• Onderzoek naar oorzaken van (bijna) incidenten/ calamiteiten met PRISMA methodiek
• Audits bij contractanten of onderaannemers
•  Veiligheidsaudit/ veiligheidsronde
• SWOT-analyse
•  Observerend Auditten
• Auditen vanuit cliëntperspectief

Onze ervaring zetten we graag in, in uw organisatie:

  • Ondersteuning bij het inrichten van uw Check & Act: B&C cyclus
  • SMART doelen en KPI’s opstellen
  • Aantoonbaar verbeteren en borgen van resultaten
  • Communicatie en gesprekstechnieken
  • Succesvol verbeteren
  • Resultaatgericht sturen op kwaliteit