test
Hier bent u: Facit > Kinderopvang & Onderwijs > Onderzoek

Onderzoek

Facit is geen meetbureau of marktonderzoeksbureau pur sang. Wij ondersteunen en adviseren organisaties voor kinderopvang en onderwijs op gebied van kwaliteit in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen.

Dat zie je ook terug in onze onderzoeken: we benaderen gericht cliënten en andere stakeholders zonder dat zij dat als een belasting ervaren. En de uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Facit ontzorgt! Natuurlijk  bent u nauw betrokken bij de voorbereiding van een onderzoek. Maar we stellen alles in het werk om u in het vervolgtraject zoveel mogelijk werk uit handen te nemen! Pas als de rapportages door ons gepresenteerd zijn, ligt de bal weer bij u!

Facit op Maat! Samen met u maken we in zeven stappen uw ondezoeken helemaal op maat :
1. Kies uw doelgroep.
2. Kies voor frequentie van raadplegen.
3. Kies de wijze van dataverzameling.
4. Kies uw vragenlijst.
5. Kies voor zelf doen of door Facit doen (of een combinatie daarvan).
6. Kies voor rapportagevorm.
7. Kies uw extra’s.

In overleg passen we onze onderzoeken en vragenlijsten aan op actuele ontwikkelingen en beleidswijzigingen, lopende of recent afgeronde verbetertrajecten. Wij adviseren daarbij ook over het vervolg: kort-cyclisch zicht houden op het effect van ingezette verbeteringen. Zo ontstaat een check en act-cyclus, die meer effect sorteert dan een incidentele meting.