skip to Main Content
test

Klachtencommissie

In zorgorganisaties gaan soms dingen niet goed of worden fouten gemaakt. Dat is minder erg, als de zorginstelling hiervoor openstaat en ervan wil leren, zodat de zorg verbetert. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunnen cliënten van zorgorganisaties, die zich bij de Facit Klachtencommissie voor Cliënten hebben aangesloten, zich wenden tot de klachtencommissie.

De Facit Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Facit faciliteert en ondersteunt de klachtencommissie en alleen de ambtelijk secretaris is in dienst van Facit.

De Facit Klachtencommissie onderzoekt voorgelegde klachten objectief en vertrouwelijk. De afspraken over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, zijn vastgelegd in een reglement.

Voor meer informatie over de Facit Klachtencommissie voor Cliënten kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, Sandra Kluyskens. Ze is bereikbaar via 0251 – 212202 of via klachtencommissie@facit.nl.

Medewerkers van organisaties, die zich bij de Facit klachtencommissie hebben aangesloten, kunnen bij de commissie terecht bij onvrede over een onzorgvuldige, een onredelijke of een onrechtvaardige behandeling, ernstige gewetensbezwaren, ongewenste omgangsvormen of incorrecte naleving van bepalingen vanuit de CAO, de Arbowet, de individuele arbeidsovereenkomst of interne regels.

De Facit Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Facit faciliteert en ondersteunt de klachtencommissie en alleen de ambtelijk secretaris is in dienst van Facit.

De Facit Klachtencommissie onderzoekt voorgelegde klachten objectief en vertrouwelijk. De afspraken over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, zijn vastgelegd in een reglement.

Voor meer informatie over de Facit Klachtencommissie voor Medewerkers kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, Sandra Kluyskens. Ze is bereikbaar via 0251 – 212202 of via klachtencommissie@facit.nl.

Back To Top