skip to Main Content
test

Landelijke meting

Vanaf januari 2016 kan gemeten worden met de CQi-Farmacie. Apotheken kunnen via Facit aan deze meting deelnemen. De documenten die beschikbaar zijn, kunt u vinden op patientervaringsmetingen.nl, onder het kopje Aanmelden metingen.

De CQI Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een openbare apotheek in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar verschillen in prestaties tussen openbare apotheken.

De CQI Farmacie (verkorte lijst) bestaat uit 29 items. De vragenlijst begint met een vraag of de cliënt wel of niet recent geneesmiddelen kreeg afgeleverd in of via deze apotheek. Vervolgens komen verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en de totaaloordelen van cliënten in de vorm van het geven van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen en een vraag over de zelf ervaren gezondheid van de cliënt en of de vragenlijst alleen of met hulp van iemand anders is ingevuld.

De CQI Farmacie (verkorte lijst) kan statistisch significante verschillen tussen apotheken aantonen op de vier thema’s:
1. Begrijpelijke informatieverstrekking over geneesmiddelen
2. Bejegening
3. Privacy
4. Bevorderen juist medicijngebruik
Daarnaast zijn verschillen aantoonbaar op het algemene oordeel over de apotheek.

Voor wie is de CQI Farmacie bedoeld?
Per apotheek wordt een steekproef van 300 cliënten getrokken die worden aangeschreven. Facit biedt apotheken die met de CQI Farmacie (verkorte versie) willen gaan werken, een steekproefinstrument aan, waarmee conform de CQI richtlijnen een steekproef wordt getrokken uit alle cliënten die maximaal 8 weken geleden nieuwe (eerste uitgifte) of herhalingsmedicatie (tweede uitgifte en vaker) ontvingen. De gegevensverzameling vindt online plaats.

Meer informatie?
De vragenlijst CQI Farmacie en bijbehorende werkinstructies komen via het Kwaliteitsinstituutbeschikbaar. Jannie Barwegen informeert u bij Facit graag nader over de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de CQI Farmacie. U kunt ook een belangstellingsformulier invullen en terugsturen naarbureau@facit.nl. Wij nemen dan graag contact met u op.

Samenwerking met Limpens Advies BV

Een periodieke cliëntenraadpleging is een wezenlijk onderdeel van ieder kwaliteitsmanagementsysteem. Limpens Advies BV heeft een kant-en-klare webapplicatie gemaakt dat een alles-in-één oplossing biedt voor uw HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem en waarmee u voldoet aan de nieuwste eisen. Facit werkt samen met Limpens Advies BV zodat de uitkomsten van de cliëntenraadpleging met de CQI geïmporteerd kunnen worden in Qarebase. Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Back To Top