skip to Main Content
test

Privacy en Gegevensbeveiliging

Op 25 mei 2018 moet de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) geïmplementeerd zijn in uw organisatie. Wat zijn de uitgangspunten van de AVG waarmee je als (zorg)organisatie rekening moet houden?

  • Wees transparant over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.
  • Beperk de verwerking van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme doeleinden.
  • Beperk de verzameling en opslag van persoonsgegevens tot beoogd gebruik.
  • Stel individuen in staat om vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen.
  • Bewaar de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het beoogd gebruik.
  • Beveilig het vastleggen van persoonsgegevens met geschikte beveiligingsmethoden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft al veel informatie beschikbaar. Eind januari lanceerde de AP de regelhulp. Het is de moeite waard om deze even te bekijken en door te lopen, dan weet u meteen waar u staat en kunt u van daaruit een aantal acties ondernemen.
Voldoet uw organisatie al aan de geldende privacy verplichtingen? Welke acties heeft u al ondernomen? Doorloop vervolgens de drie fasen met bijbehorende actiepunten.

Facit kan u op verschillende onderdelen van de implementatie van dienst zijn!

Facit kan voor uw organisatie op afroep of abonnementsbasis de functie van Functionaris Gegegevensbescherming vervullen. Onze ervaren en zorgvuldige collega’s vervullen alle taken op het gebied van gegevensbescherming, zodat uw organisatie aan de AVG voldoet!

Hoever bent u met de implementatie van de AVG? Onze nulmetingen en interne audit zijn praktisch en resultaat gericht. Onze rapportages voorzien in een concreet overzicht van de reeds gerealiseerde onderdelen van de AVG én welke acties nog resteren.

De Facit medewerkers kunnen op afroep of op abonnementsbasis uw organisatie ondersteunen bij de feitelijke implementatie van de AVG. We verzamelen relevante documentatie, dragen zorg voor het afsluiten, controleren en/of actualiseren van verwerkersovereenkomsten en beveiligingsmaatregelen, actualiseren het beveiligingsbeleid, privacy statements en interne documenten (waaronder beleid inzake persoonsgegevens, bewaarbeleid, beleid datalekken en toestemmingsformulieren).

Meer weten?
Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of telefoonnummer 0251 – 212 202

Back To Top