Skip to content

Mantelzorgersraadpleging

Dat zorgorganisaties een beroep doen op mantelzorgers om ook taken op zich te nemen, is langzamerhand vanzelfsprekend. Indien dit in goed overleg gebeurt, wordt de zorg daar beter van en neemt het welzijn van de cliënten toe. Daarvoor is nodig dat de verhoudingen tussen zorgverlener en mantelzorger goed zijn en dat er afstemming plaatsvindt over wie welke zorg geeft. Wil een organisatie daarin een uitnodigende en positieve rol kunnen spelen dan is mantelzorgbeleid noodzakelijk. Dat geeft duidelijkheid en handvatten voor de samenwerking, zowel voor de medewerkers van de instelling als voor de mantelzorgers.

De Facit mantelzorgersraadpleging gaat in op verschillende relevante onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van mantelzorgers, zoals relatie met de zorgvrager, motivatie, fysieke en psychische belasting. Daarnaast komen de behoefte, gebruik van en ervaringen met de ondersteuning vanuit uw organisatie aan de orde. Uiteraard maken we de Facit mantelzorgersraadpleging graag op maat voor uw organisatie!

Meer weten? We zijn bereikbaar via onderzoek@facit.nl of telefonisch via het algemene telefoonnumer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top