skip to Main Content

PREM Wijkverpleging

De PREM Wijkverpleging kan in 2020 gedurende het hele jaar uitgevoerd worden. Raadpleging kan plaatsvinden met schriftelijke vragenlijsten, online vragenlijsten en telefonische interviews of een combinatie van deze methoden.

Doorlevering van de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging naar ZorgkaartNederland kan ook het gehele jaar.

Uiterlijk op 12 juli 2020 zullen we, conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in de offerte en in de verwerkersovereenkomst, de uitkomsten van de onderzoeken die dan afgerond zijn, aanleveren bij Mediquest (de gegevensmakelaar voor de PREM Wijkverpleging van 2020). Zij verwerken de data tot een landelijke benchmark en zorgen voor aanlevering van de gegevens bij het Openbaar Data Bestand van het Zorginstituut. Zorgorganisaties kunnen hun data daarnaast beschikbaar stellen voor de evaluatie van de PREM Wijkverpleging en/of ten behoeve van hun gesprek omtrent de inkoop van wijkverpleging met de zorgverzekeraars.

Begin 2021 zal de portal opnieuw open gaan om de data te ontvangen van de zorgorganisaties die in de tweede helft van 2020 de uitvraag hebben laten doen.

Meer weten?
De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft op 17 juni 2020 in een communicatiebericht PREM Wijkverpleging mededelingen gedaan over de PREM Wijkverpleging in 2020 en 2021. In het handboek is uitleg gegeven over de meting, schoning van data, de verwerkersovereenkomst en de aanlevering van de data bij Mediquest en bij ZorgkaartNederland. Verder heeft Actiz een infographic beschikbaar gesteld.

Wilt u een PREM wijkverpleging starten? We overleggen we graag met u! U kunt ons bellen via telefoonnummer 0251 – 212 202 of mailen via onderzoek@facit.nl

Back To Top