Skip to content

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Bij raadplegingen met de PREM-vragenlijst gaat het om de ervaring en beleving van de cliënt/patiënt als input op voor uw kwaliteitscyclus. Facit kan de uitvraag voor een PREM geheel voor uw organisatie verzorgen. U verzekert zich hiermee van een onafhankelijke raadpleging, waarbij de anonimiteit van cliënten gewaarborgd is en waaraan uw medewerkers na aanlevering van de cliëntgegevens geen werk meer hebben.

De wijze van dataverzameling is afhankelijk van geldende werkinstructies maar kan daarbinnen plaatsvinden op de manier die u het meeste aanspreekt:  interviews, telefonische interviews, schriftelijk, online of door uw
eigen medewerkers.  Uitkomsten worden opgeleverd in rapportages, infographics en/of dashboards
en aangevuld met spiegelinformatie van andere door Facit geraadpleegde organisaties. Meten kan
veelal via een puntmeting of continu.

Meer weten? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0251 – 212 202 of mail naar onderzoek@facit.nl

Back To Top