Ga naar hoofdinhoud

Missie Visie Koers

Onze missie
De naam Facit komt uit het Latijn [facere] en staat voor doen, maken. Bij ons betekent dat: samen doen, samen kwaliteit maken. Onze inzet bij organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg en welzijn, helpt hen verder en vergroot de kwaliteit die zij leveren voor hun bewoners en cliënten.

Onze visie
In de visie van Facit kan het samen maken niet anders dan nadrukkelijk samen met onze klanten. Oplossingen zijn alleen maar echt op maat te maken met zorgvuldige afstemming en interactie. In de Facit visie zie je kwaliteit terug aan de ervaringen van de betrokkenen: de medewerkers, bewoners, cliënten van de organisatie.

Onze koers
We willen bijdragen aan de kwaliteit van zorg en leven van de mensen die door onze klanten verzorgd, begeleid of ondersteund worden. We zetten ons in, samen met onze klanten, voor verbetering en borging van kwaliteit van zorg, dienstverlening, begeleiding en/of ondersteuning die zij aan hun cliënten bieden. We brengen daarnaast in kaart hoe hun cliënten, naasten en medewerwerkes de geleverde zorg, dienstverlening en ondersteuning beleven en hoe dat van invloed is op de kwaliteit van hun leven en werken.

  

Back To Top