skip to Main Content
test

Check&Act

De Facit Audit en OnderzoeksCompagnie wordt gevormd door Facit-medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in Check & Act en ruime ervaring hebben met het uitvoeren van nulmetingen, interne en externe audits, quickscan, (risico-) analyses, inventarisaties, veiligheids- en kwaliteitsrondes, evaluaties, onderzoeken.

Check
• Nulmeting kwaliteitssysteem
• QuickScan kwaliteitssysteem
• Geen kwaliteitskeurmerk, wel een externe audit
• Facit Kwaliteits- en Veiligheid Inventarisatie en Evaluatie KVI&E
• Analyse van auditresultaten
• Methode Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI) gebaseerd op HFMEA en SAFER
• Onderzoek naar oorzaken van (bijna) incidenten/ calamiteiten met PRISMA methodiek
• Audits bij contractanten, bijvoorbeeld onderaannemers of aanbieders Hulp bij Huishouden WMO
• QuickScan Zorgdossiers
• Veiligheidsaudit/ veiligheidsronde
• SWOT-analyse
• Prioriteiten IGZ: kwaliteit van zorg en bestuurlijke verantwoordelijkheid
• Observerend Auditten
• Auditen vanuit cliëntperspectief

Act
• Ondersteuning bij het inrichten van uw Check & Act: B&C cyclus
• SMART doelen en KPI’s opstellen
• Aantoonbaar verbeteren en borgen van resultaten stempel rood transparant
• Zorgleefplan: van een middel tot een doel!
• Communicatie en gesprekstechnieken
• Succesvol verbeteren
• Training resultaatgericht sturen op kwaliteit

En deze ervaring zetten we graag in ten dienste van uw organisatie!
Meer weten? Françoise Johansen informeert u graag nader!

stempel_rood_transparant

Back To Top