skip to Main Content
test

Kwaliteit

Advies en ondersteuning bij kwaliteitszorg
– Veiligheid en gastvrijheidde basis van de totale zorg- en dienstverlening in uw organisatie. De medewerkers van Facit hebben veel ervaring bij het maken van de vertaalslag tussen theorie en praktijk, de invoering van kwaliteitsbeleid en de implementatie van uw kwaliteitssysteem. De brede kennis en opgedane praktijkervaring zetten de medewerkers van Facit graag in ten behoeve van uw organisatie. Ook voor het begeleiden en/of bijscholen van kwaliteitsmedewerkers kunt u bij ons terecht.

Facit heeft ervaring met kwaliteitstrajecten voor:
• Eerstelijns zorgorganisaties en zorgaanbieders
• Gehandicaptenzorg
• Grote en kleine thuiszorgorganisaties
• Hospices
• Kinderopvang
• Kleine organisaties
• Lokale en provinciale overheden
• Verpleging- verzorgingshuizen
• Woningcorporaties
• Zorgboerderijen
Stelt u prijs op referenties, dan verzorgen onze klanten die graag.

De beleidsadviseurs/trainers van Facit beschikken over kennis van verschillende kwaliteitsmodellen
en –trajecten, zoals PREZO, HKZ-schema’s en de ISO voor Zorg en Welzijn (NEN15224):
• Begeleiden bij verbetering
• Check&Act
• HKZ
• Interim Kwaliteitsmedewerker
• Incidenten, calamiteiten
• ISO voor Zorg en welzijn
• Mondzorg
• PREZO
• Veiligheidsmanagement
• ‘Ruimte voor verpleeghuizen’
• Kwaliteitsonderscheiding ‘Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!’
• Facit evaluatie voor het functioneren van zelfsturende teams

Trainingen/werkbijeenkomsten
Facit verzorgt op het gebied van kwaliteit veel trainingen. We trainen gevarieerde doelgroepen uit alle niveaus van de organisatie, wiens praktijk wij goed kennen. Naast trainingen over interne audits (in traditionele en innovatieve vormen), zorgleefplannen, communicatietrainingen en methodisch werken, bieden we veel op maat gemaakte varianten. We stemmen de didactische werkvormen af op de doelstelling. Naast incompany trainingen verzorgen we vaak workshops, coaching on the job en worden we gevraagd feedback tijdens ontwikkeltrajecten te leveren. In overleg met organisaties stemmen we af welke vorm het beste bij de situatie past en het meeste resultaat zal opleveren in specifieke situaties.

Onze trainers werken als beleidsadviseur. De ervaringen die wij in het werkveld opdoen, verwerken we in onze trainingen. Daardoor kunnen we goed aansluiten bij uw praktijk en de laatste ontwikkelingen. Dat start bij een goede analyse van de scholingsvraag: wat u met de training wilt bereiken is het uitgangspunt van het programma. Praktische toepasbaarheid staat voorop, zonder de hogere doelen van de organisatie uit het oog te verliezen.

Facit maakt trainingen altijd op maat voor de klant. Waar mogelijk werken we met materiaal van de organisatie, zodat we nauw aansluiten bij de praktijk en aangeleerde kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn voor cursisten.

Voorbeelden uit ons aanbod:
• Trainingen Interne Audit
• Trainingen kwaliteit in de praktijk
• Training resultaatgericht sturen op kwaliteit
• Integreren van veiligheidsmanagement in het huidige kwaliteitsmanagementsysteem (veiligheid en kwaliteit in 1)
• Toezicht op kwaliteit en veiligheid (zowel voor de cliëntenraad en/of Raad van Toezicht, als voor de stafmedewerkers om kwaliteitsgegevens op maat aan te bieden aan belanghebbenden)
• Kwaliteitsgegevens analyseren
• SMART en slank jaarplan
• SMART formuleren
• Risico-inventarisatie inbedden in de organisatie
• Kwaliteit 2.0
• Kwaliteit in zelfstandige teams
• Downsizen van het kwaliteitshandboek, Meer met minder papier
• Veiligheid en gastvrijheid
• Kwaliteit in beeld (kwaliteit beter monitoren, en voor iedereen inzichtelijk)
• Calamiteitenonderzoek (aan de hand van PRISMA)

Staat de training of werkbijeenkomst die u zoekt er niet bij? Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden!

Ondersteuning op maat
Tijdens het kwaliteitstraject wordt veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij middenkader en uitvoerende medewerkers. Uiteraard bieden wij u graag ondersteuning op maat. Graag verkennen we samen met u de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Françoise Johansen.

Back To Top