skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit op Maat
Kwaliteit is toetsbaar onder meer aan de tevredenheid en ervaringen van cliënten en stakeholders (vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers etc). Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kom je daarachter? En hoe zorg je ervoor dat uitkomsten van metingen ook praktisch voet aan de grond krijgen zijn binnen de organisatie?

Waarom Facit?
Facit is geen meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders op gebied van kwaliteit in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van HKZ, NEN en PREZO, onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In raadplegingen benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders zonder dat zij dat als een belasting ervaren. En de uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

In acht stappen naar uw raadpleging op maat
Samen met u stellen we in acht stappen uw raadpleging op maat samen:
1. Kies uw doelgroep.
2. Kies voor frequentie van raadplegen.
3. Kies de wijze van dataverzameling.
4. Kies uw vragenlijst.
5. Kies voor zelf doen of door Facit doen (of een combinatie daarvan).
6. Kies voor rapportagevorm.
7. Kies uw extra’s.

In overleg passen we onze onderzoeken en vragenlijsten aan op actuele ontwikkelingen en beleidswijzigingen, lopende of recent afgeronde verbetertrajecten. Wij adviseren daarbij ook over het vervolg: kort-cyclisch zicht houden op het effect van ingezette verbeteringen. Zo ontstaat een check en act-cyclus, die meer effect sorteert dan een incidentele meting.

Uitgangspunten bij raadpleging door Facit.
Facit ontzorgt! Natuurlijk is uw organisatie nauw betrokken bij de voorbereiding van de raadpleging. Maar we stellen alles in het werk om u in het vervolgtraject zoveel mogelijk werk uit handen te nemen! Pas als de rapportages door ons gepresenteerd zijn, ligt de bal weer bij u;
· Dataverzameling wordt zo georganiseerd dat respondenten zoveel mogelijk zélf antwoord kunnen geven op de gestelde vragen;
· Vragen worden objectief gesteld.
· Resultaten worden anoniem verwerkt;
· Achtergrond- of NAW gegevens zijn verhoudingsgewijs minder van belang;
· De kosten van de raadplegingen en het beroep wat op respondenten gedaan wordt, worden zo laag mogelijk gehouden.
· Communicatie is alles: in overleg zorgen we voor een goede afstemming met de cliëntenraad, vertegenwoordigers, medewerkers en andere betrokkenen. Facit heeft diverse tools ontwikkeld voor verschillende doelgroepen om de resultaten te volgen en inzichtelijk te maken. Zo kunnen betrokkenen zien wat een raadpleging heeft opgeleverd en wat er met de uitkomsten gebeurt!

Back To Top