skip to Main Content
test

PREM Wijkverpleging

De uitvraag van cliëntervaringen met de PREM wijkverpleging moet in 2019 minimaal één keer plaatsvinden. De uitvraag kan starten in maart en Facit kan deze  geheel voor uw organisatie verzorgen. U verzekert zich hiermee van een onafhankelijke raadpleging, waarbij de anonimiteit van cliënten gewaarborgd is en waaraan uw medewerkers na aanlevering van de cliëntgegevens geen werk meer hebben.

Dataverzameling kan op de manier die uw organisatie het meest aanspreekt (interviews, telefonische interviews, schriftelijk, online of door uw eigen medewerkers) of een combinatie hiervan. Uitkomsten worden opgeleverd in rapportages, infographics en/of dashboards en aangevuld met spiegelinformatie van andere organisties die Facit gevraagd hebben om voor hen een PREM Wijkverpleging uit te voeren. Meer weten? Neem contact op met uw onderzoekscoördinator, bel ons op telefoonnummer 0251 – 212 202 of mail naar onderzoek@facit.

Back To Top