skip to Main Content
test

Audits Check&Act

Gebeurt er binnen uw organisatie wat er is afgesproken? Weten medewerkers hoe zij bijdragen aan de kwaliteit van het werk en zijn zij alert op verbeteringen? Wat valt er binnen de organisatie van elkaar te leren? Welke vragen kan je daarbij stellen? De medewerkers van Facit kunnen vanuit hun audit- en onderzoekservaring als onafhankelijke partij audits uitvoeren bij uw organisatie. In overleg wordt vastgesteld wat het doel van het bezoek is. Facit kan onderzoek doen naar aanleiding een specifieke vraag, of werkbezoeken afleggen waarin de werkwijze getoetst wordt aan de eisen die daaraan vanuit de organisatie zelf aan gesteld worden. Ook kan Facit kwaliteitsinformatie beoordelen die binnen de organisatie beschikbaar is. We laten het niet alleen bij feitelijke constateringen, maar denken mee over concrete verbeteringen. Een belangrijk onderdeel van onze check & act-filosofie is het stimuleren van betrokkenheid van de eigen medewerkers. Per slot zijn zij degene die kwaliteit in het dagelijks werk vorm geven!

Neem voor meer informatie contact op met Dorine Duwel : Dorine.Duwel@Facit.nl

Telefoon: 06 44956304, of via Facit: 0251-212202

stempel_rood_transparant

Back To Top