test
Hier bent u: Facit > Stichtingen en Verenigingen > Interim

Interim

Heeft u behoefte aan extra expertise of vervanging van een vaste medewerker die tijdelijk niet beschikbaar is? De beleidsadviseurs van Facit kunnen voor korte of lange tijde verschillende functies voor uw vereniging of stichting op zich nemen.

We werken ons snel in en ontzorgen waar nodig. Van begin af aan houden we ook de overdracht aan het einde van de opdracht in het oog, zodat zowel de start als het einde van een opdracht rimpelloos verloopt.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar vai dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251- 212 202.

Zoekt u

  • een projectleider?
  • een (dag)voorzitter voor uw bijeenkomst, die u adviseert over de inhoud van het programma, de discussie leidt en de resultaten uitwerkt?
  • een onafhankelijk beleidsondersteuner of ambtelijk secretaris, die vergaderingen voorbereidt en faciliteert?
  • een (technisch) voorzitter van uw adviescommissie of medezeggenschapsorgaan, die kennis van zaken heeft en onafhankelijk is?

Overlegplatforms, samenwerkingsprojecten of processen waar belangen van participanten niet altijd als vanzelfsprekend overeenkomen, kunnen bij Facit terecht voor onafhankelijk voorzitterschap , externe bestuurlijke ondersteuning of ambtelijk secretariaat.

We kunnen uw bestuur en stafbureau ondersteunen bij het opstellen van aanvragen of prestatieplannen voor financiers en externe stakeholders, uw beleidsplannen, jaarplannen en kwartaalrapportages opstellen of meelezen en uw bijeenkomsten organiseren.

We kunnen inspringen met concrete projectondersteuning, het schrijven van een projectplan en uiteraard ook van dienst zijn bij de feitelijke uitvoering ervan.

Oonze secretariaatsmedewerkers kunnen ingezet worden voor tijdelijke ondersteuning, archiveren of inlopen op achterstallig administratief werk of notuleren van uw vergaderingen. Deze werkzaamheden kunnen zowel bij u op locaties als op kantoor bij Facit vervuld worden.