skip to Main Content

Nieuwe versie van HKZ Kleine Organisaties

De  nieuwe versie van HKZ 143 (Kleine Organisaties) is bijna afgerond en wordt in januari verwacht. De eerste conceptversie is in juni 2020 gepubliceerd ten behoeve van de openbare commentaarronde. Op 5 oktober is de meest recente versie vastgesteld door…

Lees meer
Back To Top