Ga naar hoofdinhoud

Totaalscore ZorgkaartNederand & meting cliëntervaringen 2021

De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft besloten dat aanbieders van verpleeghuiszorg met ingang van 2021 de totaalscore op ZorgkaartNederland als uniforme methode moeten gaan gebruiken voor het meten van cliëntervaringen. Het verslagjaar 2020 gold nog  als een overgangsjaar waarin zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag ZorgkaartNederland) als de nieuwe methode (totaalscore ZorgkaartNederland) gebruikt konden worden.  (Bron: Actiz)

Dat kunnen wij met en voor jullie regelen!  Neem contact op met je eigen onderzoeksscoördinator, mail ons via onderzoek@facit.nl of bel ons via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top