Skip to content

Training

Training volgen bij Facit betekent kennis opdoen die aansluit op praktijkervaring. Onze trainers hebben zelf gewerkt met de stof die ze aanbieden. Zij kennen de materie vanuit hun ervaring als beleidsadviseurs en als auditors, en waar van toepassing ook vanuit hun zorgachtergrond. Naast een theoretische verdieping zetten we in op toepassing van het geleerde in de praktijk, en we oefenen zo veel mogelijk met voorbeelden en materiaal die deelnemers zelf inbrengen. Een in company training wordt altijd op maat aangepast aan de wensen en behoeften van de organisatie.

Facit traint op al onze adviesgebieden:

 • Interne audits – organisatie, planning, methodieken, uitvoering
 • Calamiteitenonderzoek / PRISMA
 • Effectief werken met verbeterplannen
 • Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsystemen
 • Methodisch werken
 • Opstellen Prestatie Indicatoren
 • Omgaan met klachten
 • Rapportagevaardigheden
 • Rapporteren en SOAP
 • Wet Zorg en Dwang
 • Zorgleefplan – SMART formuleren van doelen en acties

Uiteraard bieden we naast de plenaire trainingen eveeneens persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’. Ook daar wordt het programma op maat gemaakt.

Wil je meer weten over ons aanbod en hoe we het aan de vraag en omstandigheden van jouw organisatie kunnen aanpassen? Angela van Bergeijk vertelt er graag meer over. Zij is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of 0251 – 212 202.

Hoe ervaren deelnemers onze trainingen?

Back To Top