Skip to content

Training Calamiteitenanalyse

Tijdens de training calamiteitenanalyse worden medewerkers geschoold wordt in het uitvoeren van PRISMA analyses, zodat zij goed onderlegd raken bij de uitvoering van systematische analyses en het ‘blootleggen’ van de basisoorzaken, en kunnen adviseren over de opvolging ervan.

Tijdens de training leren de deelnemers

  • om de PRISMA methode toe te passen (het maken van een reconstructie, het opstellen van een oorzakenboom, het formuleren van verbetermaatregelen);
  • analyseren in een multidisciplinair team;
  • bewust worden van de eigen ‘objectiviteit’, ‘reflectievermogen’ en ‘nieuwsgierigheid/vragende houding’ (vaardigheden die van belang zijn voor een goede incidentenanalyse).

Vervolgens gaan deelnemers, aan de hand van incidentcasuïstiek, zelf aan de slag met analyseren/eigen opdrachten. De uitkomsten van deze opdrachten worden plenair nabesproken. In de terugkombijeenkomst wordt een verdiepingsslag gemaakt op het maken van en begeleiden bij een PRISMA analyse. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe de uitkomsten van een analyse vertaald worden naar verbeterdoelen binnen de organisatie en hoe kwaliteitsmedewerkers daarbij kunnen ‘sturen’.

Angela van Bergeijk informeert u graag! Ze is bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl of telefonisch via 0251 –  212 202.

Back To Top