skip to Main Content
test

Vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’

‘Ruimte voor verpleeghuizen’

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg is een van de speerpunten binnen de hervorming van de langdurige zorg. Verpleeghuislocaties kunnen tot 18 juni 2015 een voorstel indienen bij de Taskforce ‘Waardigheid en Trots’.

Waardigheid en trots MVWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ (bestaande uit NPCF, LOC, Actiz, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut) zijn afgelopen woensdag, 29 april, gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

200 Verpleeghuislocaties worden uitgedaagd om vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector. De relatie tussen cliënt, zorgverlener en informele zorg staat hierbij centraal. Bejegening, aandacht, service en medische zorg sluiten aan bij wat de cliënt wil en nodig heeft. Naasten krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. De cliënt conformeert zich niet aan de regels en routines van de instelling, maar de instelling en haar professionals doen al het mogelijke om de cliënt een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Meer informatie over het programma en het indienen van een voorstel is te vinden op:www.langdurigezorg.nl. Voorstellen insturen kan naar kwaliteitwlz@minvws.nl. Op 3 juli 2015 krijgen deelnemers in Utrecht gelegenheid om hun plannen toe te lichten. Op 21 juli 2015 laat VWS weten op welke voorstellen wordt ingegaan. De 200 deelnemende zorgaanbieders worden ondersteund door VWS, CIZ, NZa, CAK, het Zorginstituut en de IGZ. Daarnaast maken verzekeraars ruimte in het inkoopbeleid voor de plannen. Organisatie met een urgent kwaliteitsvraagstuk binnen een verpleeghuislocatie en de ambitie om aantoonbaar aan kwaliteitsverbetering te werken, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door In voor zorg! Meer informatie daarover via aanmelden In voor zorg-traject.

Bij Facit informeren u Yvonne Kok en Angela van Bergeijk u graag nader.

Meer lezen:
Kamerbrief over de uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg (11 februari 2015)
Rapport waardigheid en trots liefdevolle zorg voor onze ouderen
Website hervorming langdurige zorg
Brief kwaliteit verpleegzorg ruimte voor ambitieuze aanbieders

Back To Top