skip to Main Content
test

Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!

‘Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!’

vrijwillige_inzet_goed_geregeld_adviesHeeft uw organisatie het Goed Geregeld voor vrijwilligers? Wanneer u het vrijwilligerswerk goed organiseert, krijgt en houdt u tevreden en betrokken vrijwilligers. Zij zorgen voor kwaliteit en diversiteit in uw organisatie en ze brengen nieuwe vrijwilligers met zich mee. Bovendien weten financiers en samenwerkingspartners dat hun geld, tijd en inzet goed zijn besteed. Wilt als professionele of vrijwilligersorganisatie uw vrijwilligerswerk goed organiseren? Dat kan met Goed Geregeld, een landelijke kwaliteitsonderscheiding. Facit ondersteunt, adviseert en beoordeelt uw organisatie graag bij het behalen van dit keurmerk.

Onderscheiding
Met de onderscheiding laat u in- en extern zien dat vrijwillige inzet goed is geregeld. U ontvangt een certificaat en mag het logo Goed Geregeld gebruiken. De onderscheiding is vier jaar geldig. In de afgelopen jaren gingen deze organisaties u voor.

Hoe werkt het?
Iedere organisatie, groot of klein, die met vrijwilligers werkt, kan met Goed Geregeld aan de slag. Met een team vult u de Zelfevaluatie in. Dit is een vragenlijst waarmee u snel de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in uw organisatie in kaart kan brengen. De Zelfevaluatie geeft antwoord op vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Hoe zit het met vergoedingen en waardering? Het resultaat maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

De Zelfevaluatie moet door verschillende mensen in de organisatie worden ingevuld. De uitkomsten worden vervolgens met elkaar besproken. Uiteindelijk komen zo de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Daarna kunnen die worden gekoppeld aan plannen en wensen voor de naaste toekomst.

Beoordeling zelfevaluatie
In de zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Is uw score voldoende, dan kunt u een beoordeling aanvragen. Dat kan bij Facit, onze adviseurs zijn gecertificeerd door de Vereniging NOV. De adviseur beoordeelt de zelfevaluatie en bij een positieve beoordeling ontvangt uw organisatie de onderscheiding voor een periode van vier jaar.

Rol van Facit
Facit ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties, ook op het gebied van goed vrijwilligersbeleid. Onze bekendheid met en expertise van het regionale en lokale veld zorgt ervoor dat we organisaties kunnen helpen bij het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.

Meer weten of in aanmerking komen?
Bel ons via het algemene telefoonnummer van Facit 0251 -212 202 of mail naar bureau@facit.nl

Back To Top