skip to Main Content
test

Welzijn

welzijnDe welzijnssector is volop in beweging. De huidige participatiesamenleving brengt een nieuwe dynamiek met ontwikkelingen zoals “Welzijn Nieuwe Stijl”, de kanteling en Buurtgericht Werken. Dat vraagt maatwerk, effectiever inspelen op de lokale omstandigheden en een verbeterslag naar meetbare effectiviteit en efficiëntie. Een fikse uitdaging voor de sector en voor de organisaties die daarin werkzaam zijn.

Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit dragen we daarom met uiteenlopende adviseurs en onderzoekers bij aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Via de links in het menu leest u meer over onze producten en diensten voor welzijnsorganisaties. Meer weten? Joke Verbaan en Yvonne Kok informeren u graag nader. Ze zijn telefonisch bereikbaar via 0251 – 212 202 of per e-mail via joke.verbaan@facit.nl resp. yvonne.kok@facit.nl

Back To Top