skip to Main Content
test

Advies

Bij Facit geen standaardrecept voor advies of ondersteuning. We sluiten aan bij de visie en ontwikkeling van uw organisatie. We kunnen meeschrijven aan uw missie en visie. We ondersteunen bij het uitwerken van uw beleidsplannen in concrete, begrijpelijke taal. We leveren praktische projectondersteuning bij vernieuwingsprojecten als Welzijn op Recept, het ontwikkelen en analyseren van hulpdiensten, ondersteunen van de mantelzorgers en alle andere uitdagingen waar u als welzijnsorganisatie voor staat. Wij werken resultaatgericht, vanuit de visie dat we met elkaar streven naar tevreden cliënten.

Meer weten? Joke Verbaan en Yvonne Kok informeren u graag. Ze zijn bereikbaar via e-mail: joke.verbaan@facit.nl en yvonne.kok@facit.nl  of telefonisch via 0251 – 212 202.

krantenbericht-welzijn-op-recept-witte weekblad 23-nov-2016Welzijn op Recept (2015)
Welzijn Lisse en Welzijn Hillegom zijn gezamenlijk gestart met de lokale implementatie van het landelijk ontwikkelde Welzijn op recept. Welzijn op recept is een aanpak waarbij de huisarts een persoon met psychosociale klachten doorverwijst naar een welzijnscoach van Welzijn op recept. De gedachte hierachter is dat onnodige medische en/of psychologische behandeling  voorkomen kan worden als passende activiteiten aangeboden kunnen worden.

“Mensen die vaak met klachten en klachtjes naar de huisarts gaan, hebben vaak een andere vorm van zorg nodig: . Namelijk contact met mensen of het kunnen organiseren van activiteiten. Hierdoor wordt ook de werkdruk van de huisartsen huisartsen. Dat betekent, dat huisartsen en praktijkondersteuners (een deel van) hun patiënten kan doorverwijzen naar een welzijnscoach. Dat gebeurt, als blijkt dat de klachten niet met medicijnen opgelost hoeven te worden”.
(Blog huisarts Joep Derksen, Hillegom, 2015).

De welzijnscoach  voert gesprekken met de deelnemer en zoekt samen met de deelnemer naar een passend ‘welzijnsarrangement’. De deelnemers van Welzijn op recept krijgen op deze manier een zinvolle dagbesteding, bouwen een sociaal netwerk op en komen daardoor “lekkerder in hun vel” te zitten.

 Facit ondersteunt Welzijn Hillegom en Welzijn Lisse bij dit project, met schrijven van een projectplan, het coördineren van bijeenkomsten en de subsidieaanvraag en het ontwikkelen van welzijnsarraenngementen. Joke Verbaan is projectleider van dit project. Zij is bereikbaar via 0251 – 212 202 of via joke.verbaan@facit.nl

Welzijn op Recept (2015)
Welzijn op Recept is een landelijk ontwikkelde methode, die lokaal wordt uitgerold.

Conferentie Zorgvrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning (2013)
Als onderdeel van het project Versterking van het zorgvrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning in de Kop van Noord-Holland is rondom dit thema een conferentie georganiseerd. Facit heeft de organisatie en uitvoering van de conferentie gefaciliteerd. Het doel van de conferentie was tweeledig: enerzijds wilde men de bezoekers deelgenoot maken van een aantal ontwikkelingen. Zo werden de resultaten van een door Facit uitgevoerd onderzoek naar de positie van zorgvrijwilligers en mantelzorgers gepresenteerd en zijn praktijkvoorbeelden gedeeld. Anderzijds was het de bedoeling om draagvlak te creëren bij diverse partijen voor het lopende project In de Kop van Noord-Holland.

Back To Top