skip to Main Content
test

Check&Act, audits

stempel_rood_transparantGebeurt er binnen uw organisatie wat er is afgesproken? Weten medewerkers hoe zij bijdragen aan de kwaliteit van het werk en zijn zij alert op verbeteringen? Wat valt er binnen de organisatie van elkaar te leren? Welke vragen kan je daarbij stellen?

De medewerkers van Facit kunnen vanuit hun audit- en onderzoekservaring als onafhankelijke partij audits uitvoeren bij welzijnsorganisaties. In overleg wordt vastgesteld wat het doel van het bezoek is. Facit kan onderzoek doen naar aanleiding van specifieke signalen, of werkbezoeken afleggen waarin de werkwijze getoetst wordt aan de eisen die daaraan vanuit de organisatie zelf aan gesteld worden. Ook kan Facit kwaliteitsinformatie beoordelen die binnen de organisatie beschikbaar is. We laten het niet alleen bij feitelijke constateringen, maar denken mee over concrete verbeteringen. Een belangrijk onderdeel van onze check & act-filosofie is het stimuleren van betrokkenheid van de eigen medewerkers. Per slot zijn zij degene die kwaliteit in het dagelijks werk vorm geven!

Meer informatie krijgt u bij Dorine Duwel. Zij is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl. Of via ons algemene telefoonnummer: 0251 – 212 202

Back To Top