skip to Main Content
test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren zorgaanbieders in de brede zin van het woord. Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies.

In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De PREM vervangt de CQi-vragenlijst en is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

De PREM Fysiotherapie is bedoeld voor alle patiënten die fysiotherapie hebben ontvangen. Patiënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek, in de afgelopen 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere raadpleging of minder dan twee fysiotherapeutische behandelingen ontvingen worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

De PREM Fysiotherapie wordt in principe online afgenomen. Sommige verzekeraars staan toe dat er voor oudere patiënten met schriftelijke vragenlijsten gewerkt wordt.

Raadplegingen met de PREM Fysiotherapie geven inzicht in de ervaringen van patiënten met de fysiotherapiepraktijk en de behandeling die werd ontvangen. Het behandelproces is in acht thema’s opgedeeld en patiënten wordt gevraagd het eens/oneens te zijn met geformuleerde stellingen onder een thema. Daarnaast komen er drie vragen over het resultaat van de behandeling aan bod. De vragenlijst wordt afgesloten met vier vragen die het algemene oordeel over de fysiotherapeut weergeven.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

De CQI Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

De CQI Fysiotherapie is bedoeld voor alle cliënten die fysiotherapie ontvangen of in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. Patiënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek, in de afgelopen 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI raadpleging of minder dan twee fysiotherapeutische behandelingen in de afgelopen 12 maanden ontvingen worden uitgesloten van deelname aan de raadpleging.

De CQI Fysiotherapie wordt in principe online afgenomen. Sommige verzekeraars staan toen dat voor oudere patiënten met schriftelijke vragenlijsten gewerkt wordt.

Raadplegingen met de CQI Fysiotherapie geven inzicht in informatie, bejegening, participatie en therapietrouw en verwachtingsmanagement van het behandelproces. Voor deze vier schalen worden in de eindrapportage schaalscores berekend. Daarnaast zijn verschillen aantoonbaar op het algemene oordeel over de fysiotherapeut.

Meer weten? Jannie Barwegen informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Op www.patientervaringsmetingen.nl staat de volgende defintie van PREMs: ‘Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.’

En de defintie van PROMs: ‘Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. PROMs richten zich op wat ook de ‘zorginhoudelijke kwaliteit’ wordt genoemd: stellen de patiëntenperceptie van de gerealiseerde zorguitkomst centraal.’ PROMs zijn meestal samengesteld uit gestandaardiseerde vragenlijsten die binnen de fysiotherapie praktijken vaak al worden gebruikt. Voor fysiotherapie worden deze ingezet bij een kwaliteitssysteem van bijvoorbeeld het KNGF.

Meer informatie: www.kngf.nl

Back To Top