test

Onderzoek

PREM Eerstelijnszorg, PREM Chronische Zorg en PREM HAP

Voor huisartsen kan Facit patiëntervaringsonderzoek uitvoeren met een van de volgende drie gevalideerde vragenlijsten:

  • De PREM Eerstelijnszorg voor de reguliere, enkelvoudige zorg binnen de huisartsenpraktijk en gezondheidscentra
  • De PREM Chronische Zorg voor ketenzorg in de eerste lijn bij een chronische aandoening
  • De PREM Huisartsenposten (PREM HAP) voor de huisartsenposten.

Marja Heida informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via marja.heida@facit.nl of telefonisch via 0251 – 212 202

De PREM Chronische Zorg is ontwikkeld door InEen, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland met behulp van Stichting Nivel en IQ Healthcare. Deze PREM is primair bedoeld voor kwaliteitsverbetering bij ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra die programmatische zorg voor chronische aandoeningen organiseren). Het meten van patiëntervaringen levert input op voor de kwaliteitscyclus, maar bij de ontwikkeling van de vragenlijst is ook gelet op geschiktheid voor onderlinge vergelijking en maatschappelijke transparantie.

Ineen organiseert in 2018 een pilot met de PREM Chronische Zorg om de PREM op uitgebreidere schaal bij zoveel mogelijk eerstelijnszorgorganisaties te testen, om meer inzicht te verkrijgen in het verbeterpotentieel en onderscheidend vermogen van de vragenlijst en de wijze waarop de vragenlijst het beste kan worden uitgezet. Op verzoek van Ineen worden aan de vragenlijst daarom zes aanvullende vragen gesteld, om uit te vragen wat respondenten van de vragenlijst vinden.

De PREM Huisartsenposten (PREM HAP) is  een gevalideerde vragenlijst voor patiëntervaringsonderzoek op huisartsenposten. De vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd door het Kenniscentrum Spoedzorg/IQ Healthcare in samenwerking met Stichting Miletus (ZN) en sluit sterk aan op de PREM Eerstelijnszorg (o.a. voor de huisartsenpraktijk). Huisartsenposten kunnen de resultaten van een meting met de PREM HAP gebruiken om de kwaliteit van de eigen huisartsenpost te etaleren en te verbeteren. De resultaten kunnen ook worden vergeleken met die van andere deelnemende huisartsenposten. Hierbij wordt gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken van de patiëntenpopulaties.

Na afronding van het onderzoek kan Facit het ruwe responsbestand aanleveren bij IQ Health Care, zodat deze opgenomen kunnen worden in de Benchmark PREM HAP.