skip to Main Content
test

Kwaliteit

Wat is kwaliteit? Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

De HKZ certificatieschema’s bieden u normen voor de primaire en secundaire processen binnen de organisatie. De normen zijn gebaseerd op de ISO-normen en vertaald naar specifieke sectoren. Met behulp van het normenoverzicht kan uw organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, inrichten en (laten) toetsen.

Facit kan uw hierbij organisatie begeleiden.  We zijn dagelijks op diverse niveaus in de praktijk betrokken bij bij HKZ-kwaliteitstrajecten in grote én kleine organisaties. Als HKZ-partner zijn wij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wij verzorgen workshops op de HKZ kwaliteitsdagen, die in het teken staan van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

Meer weten? Angela van Bergeijk en Vivian Blansjaar informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via angela.vanbergeijk@facit.nl en vivian.blansjaar@facit.nl

HKZ heeft samen met experts de norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen ketens en netwerken in dit domein, door middel van een certificaat, zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .
Diverse ketens en netwerken hebben de norm ‘uitgeprobeerd’ en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten, een keten voor huiselijk geweld en een gezondheidscentrum. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo dienstverlening uitvoeren.

Meer weten? Bel ons via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202 of mail naar bureau@facit.nl.

Back To Top