test
Hier bent u: Facit > Zorg > Eerstelijnszorg > overig eerstelijn

Overige eerstelijnszorg

Voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering bestaat belangstelling  om de voor fysiotherapie ontwikkelde PREM  ook in te zetten voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Facit treedt hierover graag nader met u in overleg.

Op www.patientervaringsmetingen.nl staat de volgende definitie van PREMs: ‘Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.’

En de defintie van PROMs: ‘Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. PROMs richten zich op wat ook de ‘zorginhoudelijke kwaliteit’ wordt genoemd: stellen de patiëntenperceptie van de gerealiseerde zorguitkomst centraal.’ PROMs zijn meestal samengesteld uit gestandaardiseerde vragenlijsten die binnen de fysiotherapie praktijken vaak al worden gebruikt. Voor fysiotherapie worden deze ingezet bij een kwaliteitssysteem van bijvoorbeeld het KNGF.

Meer informatie: www.kngf.nl