test

Kwaliteit

Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander.

Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

Meer weten? Joke Verbaan en Angela van Bergeijk informeren u graag nader.
Zij zijn bereikbaar via joke.verbaan@facit.nl of angela.vanbergeijk@facit.nl telefoonnummer 0251 – 212 202.

De nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn legt niet de nadruk op het schrijven van procedures en protocollen maar helpt zorg & welzijnsorganisaties bij leren en verbeteren. De norm is toepasbaar voor alle zorg & welzijnsorganisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht type financiering, organisatievorm, omvang of type activiteiten. De norm is bij uitstek geschikt voor organisaties die in meerdere sectoren actief zijn. Juist voor hen is het immers prettig om met één certificatieschema te kunnen werken. De norm bestaat uit drie rubrieken: de cliënt, randvoorwaarden voor goede behandeling/zorg- en/of dienstverlening en leren en verbeteren. De eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gebaseerd op ISO 9001:2015 en het INK model.

Past de nieuwe HKZ-norm Zorg en Welzijn bij uw organisatie? Een nulmeting geeft antwoord op deze vraag én inzicht in waar uw organisatie al voldoet en waar nog aandachtspunten liggen. De rapportages van onze nulmeting voorzien in een plan van aanpak met nog te realiseren acties om de norm volledig te implementeren. Het vervolg kunt u vervolgens zelf doen of samen met ons doe of door ons laten doen. Graag passen we onze ondersteuning aan aan uw wensen, tempo en budget. Meer weten? Joke Verbaan informeert u graag nader!