skip to Main Content
test

HbH

Hulp bij het Huishouden klinkt als een eenvoudige voorziening, maar is inmiddels veel méér dan een rondje stoffen. In de hervormingen van de langdurige zorg, waarbij de nadruk ligt op zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is de ondersteuning vanuit de Wmo met huishoudelijke hulp daarin voor veel mensen een cruciale factor. Medewerkers hebben nu vaak te maken met cliënten die een aantal jaar geleden wellicht al in een verzorgingshuis zouden verblijven. Hun taken liggen behalve op het vlak van huishoudelijke ondersteuning, nu ook op signaleren van toenemende fysieke en soms ook mentale problemen bij de cliënten, en signaleren en verlichten van eenzaamheid. Wanneer doen zij dat conform de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden? Hoe zorg je als organisatie voor een goede overgang van ‘hulp’ naar ‘zorg’ ? Wat moeten medewerkers kunnen op gebied van communicatie en signalering, en hoe coach je ze daarbij? Facit biedt ondersteuning op diverse terreinen.

Back To Top