test

Advies

Facit Advies richt zich op beleids- en organisatieontwikkeling. Onze adviseurs hebben elk hun eigen specialiteiten en aandachtsgebieden. Voor elke organisatie, opdracht en organisatieniveau zoeken wij naar de beste combinatie van adviseur en opdrachtgever. Maar in alle gevallen is onze ondersteuning praktisch en gedegen. Wat we adviseren sluit aan bij uw organisatiedoelen en visie, en is resultaatgericht, SMART & slank. Onze adviezen moeten werken in uw organisatie een aansluiten bij de mogelijkheden van uw medewerkers. Dat betekent ook dat we meenemen van de medewerkers in de beoogde veranderingen als een integraal onderdeel zien van onze adviesopdrachten. Onze inzet is tijdelijk – uw medewerkers maken het iedere dag waar.

Onderstaand enkele voorbeelden van onze ondersteuning:

Discussienota over de toekomst van Hulp bij het Huishouden
Facit heeft een groep samenwerkende gemeenten in Noord-Holland ondersteund bij het opstellen van een discussienota over de wijze waarop de aanbesteding en organisatie van Hulp bij het Huishouden beter georganiseerd kon worden. De basis voor deze discussienota vormden gesprekken tussen de gemeente en zorgaanbieders over de toekomst en mogelijke innovatie van de Hulp bij het Huishouden.
De discussienota is vervolgens door Facit besproken met alle betrokken zorgaanbieders. Belangrijk uitgangspunt was dat de zorgaanbieders gelegenheid kregen om mee te denken en input te leveren voor de nota om zodoende voldoende draagvlak te creëren voor de te maken beleidskeuzes en de uit te zetten strategie.

Themabijeenkomst Huishoudelijke Hulp voor een Wmo cliëntenplatform
Een Wmo cliëntenplatform wilde, vanuit haar rol als adviesorgaan voor gemeenten, een themabijeenkomst organiseren rondom het thema Huishoudelijke Hulp. De bijeenkomst moest input leveren om de betreffende gemeente te adviseren over de toekomst van Huishoudelijke Hulp in de regio.

Facit heeft ondersteuning geboden bij het organiseren en vormgeven van de bijeenkomst. Zo regelde Facit de praktische zaken rondom de bijeenkomst, en dacht Facit mee over geschikte gespreksonderwerpen en een uitnodigende, interactieve werkvorm. Tevens nam Facit het dagvoorzitterschap voor haar rekening.

Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.