test

Kwaliteit

Wat is kwaliteit? Kwaliteit wordt gemaakt in de praktijk en wordt onder andere zichtbaar in tevreden klanten en medewerkers. Wat past bij de ene organisatie, werkt echter niet automatisch bij een ander. Bij Facit werken we aan kwaliteit met oog voor beleid én praktijk. Kwaliteitsbeleid moet een goede uitvoering in de praktijk mogelijk maken, en de praktijk van alledag voedt het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Daarom richten we ons altijd op de praktijk van uw organisatie.

PREZO is een praktisch werkmodel voor de dagelijkse praktijk van medewerkers op de werkvloer en tevens een instrument voor bestuurders en managers om te sturen op prestaties. Daarnaast biedt PREZO een handreiking aan het management bij het monitoren van prestaties en signaleren of bijsturing nodig is. PREZO overbrugt de kloof tussen de dagelijkse praktijk en het beleid. Veiligheidsmanagement maakt integraal onderdeel uit van PREZO.

De medewerkers van Facit hebben vele jaren ervaring met het ondersteunen van zorgorganisaties op het gebied van kwaliteitsbeleid en volgen de ontwikkeling van PREZO van dichtbij. Drie Facit medewerkers worden door Perspekt ingezet als PREZO auditor bij verschillende VV&T, Hospices en GZ organisaties in Nederland.

Dorine Duwel is PREZO kennispartner en informeert u graag nader. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnumer van Facit 0251 – 212 202.