test

Onderzoek

Facit is niet zo maar een meetbureau of marktonderzoeksbureau. Wij ondersteunen en adviseren aanbieders van Hulp bij het Huishouden in de brede zin van het woord.

Daarbij combineren we onze ervaring als onderzoeksbureau met onze expertise op gebied van kwaliteitssystemen en onze kennis en ervaring van kwaliteitsadvies. In onze onderzoeken benaderen we gericht cliënten en andere stakeholders. De uitkomsten kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van uw organisatie.

De vragenlijst van de CQ-index Hulp bij het Huishouden is sinds september 2009 beschikbaar en meet de kwaliteit van de hulp bij het huishouden vanuit de beleving van de cliënt. De CQ-index Hulp bij het Huishouden maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsdocument verantwoorde Hulp bij het Huishouden en is afgestemd op de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van Hulp bij het Huishouden.
De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld voor zowel intern gebruik als het bevorderen van transparantie over prestaties van zorgaanbieders vanuit cliëntenperspectief.

Voor de dataverzameling kan gekozen worden tussen schriftelijke vragenlijsten of mixed mode dataverzameling onder 250 cliënten die Hulp bij de Huishouding ontvangen.

Meer weten? Jannie Barwegen of Dorine Duwel informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via jannie.barwegen@facit.nl, dorine.duwel@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Tevredenheid en ervaringen van cliënten en stakeholders (vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers etc). bieden u een belangrijke graadmeter van uw kwaliteit. De Facit op Maat raadpleging biedt uw organisatie de mogelijkheid om de ervaringen van cliënten en stakeholders te meten op een manier en in een frequentie die past bij uw organisatie.

Wat uw organisatie uitvraagt, kunnen we op elk gewenst moment aanpassen aan actuele ontwikkelingen, beleidswijzigingen lopende of recent afgeronde verbetertrajecten. Als uw organisatie de uitkomsten structureel bespreekt in werkoverleg ontstaat een kort-cyclisch kwaliteitssysteem en kan het effect van evt. ingezette verbeteringen direct zichtbaar gemaakt worden in de volgende meetperiode.

Graag verkennen we samen met  u de mogelijkheden voor uw organisatie! Dorine Duwel is graag uw eerste aanspreekpunt. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl, telefoonnummer 06-44956304 of het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.