skip to Main Content
test

JGZ

In de jeugdgezondheidszorg wordt dagelijks geanticipeerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Vele dynamische en groeiende JGZ-aanbieders zoeken actief en continu naar mogelijkheden om hun organisatie te innoveren en de kwaliteit te verbeteren. Facit draagt hier graag haar steentje aan bij!

Via het menu links kunt u lezen over onze producten en diensten voor de JGZ.  Voor meer informatie over wat Facit voor uw organisatie zou kunnen doen, kunt u terecht bij Dorine Duwel. Ze is bereikbaar via dorine.duwel@facit.nl of  via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202.

Back To Top